POWIERZCHNIE

Oferujemy różne powierzchnie krat spełniające wymagania bezpieczeństwa.

Krata żłobiona

Krata opiaskowana

gruboziarnista lub drobnoziarnista

Gładka powierzchnia

Krata kryta ryflowana

Standardowe kraty z TWS mają żłobioną powierzchnię, z klasą antypoślizgową R13. Na życzenie są dostępne kraty z powierzchnią opiaskowaną lub gładką.